Η Μεταβολομική (Metabolomics) είναι μια υπο-ειδικότητα της ιατρικής με ταχεία ανάπτυξη τη τελευταία δεκαετία στην πρόληψη και αντιμετώπιση χρόνιων και αυτοάνοσων προβλημάτων υγείας. Αξιολογεί την κατάσταση του οργανισμού μας μέσω ειδικών μετρήσεων σε κυτταρικό επίπεδο και εντοπίζει συγκεκριμένες μεταβολικές και διατροφικές ελλείψεις που σχετίζονται με προβλήματα υγείας. Αποτελεί βασικό πυλώνα εφαρμογής της εξατομικευμένης ιατρικής, στη διερεύνηση των αιτιών της νόσου. Απευθύνεται και σε υγιή άτομα που επιθυμούν ένα καλό επίπεδο διατήρησης της υγείας τους.

Phone: 211-4093986
Fax: 211-4093986
Παγκράτι, 11633, Αθήνα
Υμηττού 121